Voorbeeld 1:
In sommige takken van amateur sportbeoefening wordt ieder jaar een attest gevraagd, waarop dient te worden vermeld of de kandidaat geschikt is om aan sport te doen. Soms wordt gevraagd of men geschikt is om specifiek een welbepaalde sport te beoefenen, soms of men geschikt is om aan competitiesport te doen, etc. Nergens bestaan richtlijnen wat er specifiek dient te worden onderzocht voor sportbeoefening in het algemeen, laat staan voor welbepaalde sporten in het bijzonder. Het zadelt ons wel op met een verantwoordelijkheid. Het invullen van een dergelijk attest, ieder jaar weer, bij meestal gezonde mensen, die bovendien vaak al jaren die welbepaalde sport beoefenen, heeft geen enkele waarde. Het feit dat de ene sportbond dit wel vraagt en een andere niet, lijkt ook volstrekt willekeurig. Ons voorstel: afschaffen. Of: komen tot een specifieke vragenlijst voor iedere tak van sport, die dan ( 1-malig!) met een kandidaat kan worden overlopen.
Voorbeeld 2:
Elk jaar organiseert onze vereniging een fuif ter gelegenheid van de kermis. We proberen altijd zoveel mogelijk reclame te maken voor onze fuif. De affiches op de plakborden die de gemeente ter beschikking stelt worden soms dezelfde avond nog overplakt door affiches van grote evenementen buiten onze gemeente. Daarom willen we al een aantal jaren eigen borden plaatsen op bepaalde strategische plaatsen langs de kant van de weg. We zien daar echter telkens tegenop. Er lopen immers drie soorten wegen door onze gemeente: gemeentewegen, een provinciebaan en een gewestweg. Dat betekent dat we bij drie instanties toestemming moeten vragen om een bord te plaatsen. Kan dit niet in één aanvraag geregeld worden, bv. bij de gemeente?
Voorbeeld 3:
Als actief lid van een jeugdhuis organiseer ik vaak activiteiten. We weten dat er subsidies bestaan voor bepaalde activiteiten, maar we missen die maar al te vaak doordat het een hele zoektocht is om die te vinden. Als je ze dan gevonden hebt moet je dan eerst al een ellenlang reglement bestuderen, waarna je dan een aanvraag formulier mag invullen die toch meestal minimum tussen de zeven en tien bladzijden licht. Ik vraag me af of dit allemaal niet wat éénvoudiger kan en ik vraag me ook af of er geen website kan aangemaakt worden waar alle mogelijke subsidies op vermeld worden en dat die duidelijk kenbaar gemaakt wordt.