Hebt u als ondernemer bij het investeren last van administratieve rompslomp? Worstelt u met vergunningsaanvragen of andere lastige procedures? Hoe kan de regelgeving volgens u doorzichtiger en eenvoudiger?

Ondernemers die willen investeren ondervinden dikwijls administratieve hindernissen. Vergunningen aanvragen, de juiste kanalen vinden voor hulp en ondersteuning, formulieren invullen en dossiers samenstellen, het vereist allemaal heel wat tijd en energie. Bovendien moeten ondernemers vaak lang wachten op de behandeling van hun dossier.

Voor het bedrijfsleven hebben deze administratieve lasten heel wat negatieve gevolgen. Zij maken onze bedrijven minder competitief dan die van de buurlanden.

Vlaams ministers Geert Bourgeois en Fientje Moerman willen samen met u het investeren eenvoudiger maken. Zo kunt u uw tijd, geld en moeite optimaal gebruiken voor het investeren zelf en neemt uw competitiviteit toe.

De suggesties en ervaringen die door ondernemers meegedeeld werden, worden in een eindrapport besproken. Het eindrapport kunt u hier downloaden of bestellen. Alle suggesties en ervaringen worden door werkgroepen verwerkt en als input gebruikt voor de opstart van nieuwe, concrete vereenvoudigingsprojecten.

www.samenvereenvoudigen.be is een samenwerking van
het kabinet van minister Bourgeois
het kabinet van minister Moerman
de Vlaamse Ombudsdienst
de Kenniscel Wetsmatiging
de Vlaamse Infolijn
Samen kunnen we investeren eenvoudiger maken.