Je bent actief in een vereniging, comité, of club? Met veel energie en creativiteit bouw je, samen met anderen, aan een eigen vrijetijdsproject.

Je wordt daarbij waarschijnlijk steeds meer geconfronteerd met formulieren, vergunningen, administratieve verplichtingen, taksen en lastige wetgeving: Welke vergunning hebben we nodig voor onze wafelenbak? Hoeveel formulieren moeten we invullen voor ons straatfeest? Hoeveel kost de muziek bij onze quiz en hoe moeten we dat aanvragen? Geldt er een rookverbod? Moeten we een verzekering sluiten voor de fietstocht? Hoe zit het met mijn aansprakelijkheid als chauffeur? Wat met de kostenvergoeding? Enzovoort.

Allemaal administratieve rompslomp, soms met zware consequenties, die handenvol tijd en geld kosten en het verenigingsleven van lust tot last kan maken. En dat kan toch echt niet de bedoeling zijn.

Wil jij het eenvoudiger?
De Vlaamse overheid ook. De Vlaamse ministers Geert Bourgeois en Bert Anciaux, en de Verenigde Verenigingen (bekend van de Kom Uit Uw Kot-actie) willen samen met jou concreet werk maken van de vermindering, vereenvoudiging en vooral de verbetering van de regels voor het verenigingsleven en de vrijwilligers. Samen, want we vragen jou om problemen en ervaringen aan ons te melden, maar we willen ook graag je advies en suggesties voor verbetering. Niet alleen je klacht, vooral ook jouw kracht is belangrijk.

Met wat jij ons meldt, gaan wij zeker aan de slag. We maken we een concrete prioriteit van de vermindering, vereenvoudiging en vooral de verbetering van de regels voor het verenigingsleven en de vrijwilligers. Dat is beloofd. En wij houden je op de hoogte.

Deze campagne is een samenwerking van:

  • Vlaams minister Geert Bourgeois
  • Vlaams minister Bert Anciaux
  • De Verenigde Verenigingen / Kom Uit Uw Kot
  • De Vlaamse ombudsdienst
  • De Dienst Wetsmatiging
  • De Vlaamse Infolijn